• ปรับขนาด
  ตัวอักษร
Social
กิจกรรมบริษัท


จำนวนทั้งหมด 4 รายการ
ช่วงกิจกรรม
ชื่อกิจกรรม
 • 17 - 18 มี.ค. 61
  สอบ 9 วิชาสามัญ(ดู : 2)
  • วันที่จัดกิจกรรม 17 - 18 มี.ค. 61
   ผู้จัดกิจกรรม สทศ.
   สถานที่จัดกิจกรรม สถานศึกษาที่ได้เลือกสนามสอบไว้
   รายละเอียด สอบ 9 วิชาสามัญ โดยให้ติดตามประกาศของ สทศ.
 • 3 เม.ย. 61
  ประกาศคะแนน O-Net
  • วันที่จัดกิจกรรม 3 เม.ย. 61
   ผู้จัดกิจกรรม สทศ.
   สถานที่จัดกิจกรรม http://www.niets.or.th/th/
   รายละเอียด http://www.niets.or.th/th/
 • 3 เม.ย. 61
  ประกาศคะแนนวิชาชีพเฉพาะ
  • วันที่จัดกิจกรรม 3 เม.ย. 61
   ผู้จัดกิจกรรม สทศ.
   สถานที่จัดกิจกรรม http://www.niets.or.th/th/
   รายละเอียด http://www.niets.or.th/th/
 • 9 - 14 พ.ค. 61
  เลือก 4 อันดับ กสพท.
  • วันที่จัดกิจกรรม 9 - 14 พ.ค. 61
   ผู้จัดกิจกรรม กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
   สถานที่จัดกิจกรรม http://www9.si.mahidol.ac.th/
   รายละเอียด http://www9.si.mahidol.ac.th/