ติดต่อเรา
กองวิชาการและสารนิเทศ พรีเทสท์ (ไทยแลนด์)
G Tower Grand Rama 9, 9 Rama 9 Road, Huaykwang, Huaykwang, Bangkok, Thailand.
โทร. 02-105-4597 แฟกซ์. -
E-mail : info@pretestthailand.com