• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
Social
เกี่ยวกับเรา

 

 

 

ขั้นตอนการสมัครและเข้าร่วมกิจกรรม

1.ศึกษารายละเอียดจาก รายละเอียดโครงการ 

2.ทำการสมัครสมาชิกเว็บไซต์ วิธีการสมัครสมาชิก 

3.สมัครเข้าร่วมกิจกรรม(ม3-ม6ทุกแผนการเรียน/เทียบเท่า รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ) 

         - วิธีการชำระเงินด้วย 7-11

         - วิธีการสมัครค่าย

         - วิธีการควณเกรดเฉลี่ย และเกรดเฉลี่ยสะสม

         - สมัครได้ตั้งแต่ วันนี้-31 ตุลาคม 2560

         - หากกรอกประวัติการสมัครผิดในส่วนใด หรือข้อมูลส่วนใดไม่เป็นปัจจุบัน หากไม่ทำการเปลี่ยนแปลง จะถือว่าข้อมูลเป็นเท็จ และตัดสิทธิ์โควตาทันที 

4.ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 4,900 บาท ซึ่งสามารถมัดจำค่าเข้าร่วมกิจกรรม 900 บาทก่อนได้ และ4,000 บาทสามารถชำระได้ในวันเข้าร่วมกิจกรรม หากสมัครเสร็จสิ้นจะต้องชำระค่าสมัครภายใน 7 วันหลังสมัคร ซึ่งจะเป็นค่ามัดจำหรือจ่ายเต็มจำนวนก็ได้ และสามารถชำระค่าสมัครได้ที่ 7-11 (สถานะผู้สมัครจะเป็นลงทะเบียนเสร็จสิ้นภายใน 2-3 วันทำการหากสถานะยังไม่เปลี่ยนแปลงใน 2-3 วันให้ติดต่อกลับทาง Facebook หรือโทรมาที่เบอร์ผู้ประสานงานโครงการตามที่มีไว้ในรายละเอียดโครงการ

5.สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันค่าย

          - ชุดแต่งกายในวันที่ 1 กางเกงขายาว + เสื้อค่ายมูลค่า300บาทฟรีหน้าจุดลงทะเบียน

          - ชุดแต่งกายในวันที่ 2 เสื้อสุภาพสีดำ + กางเกงขายาวสุภาพ

          - ชุดแต่งกายในวันที่ 3 ชุดนักเรียน หรือชุดสุภาพสำหรับนักเรียนนานาชาติ

          - ชุดลำลอง 1 ชุด

          - ชุดนอน 2 ชุด

          - อุปกรณ์เครื่องเขียนส่วนตัว(ไม่สามารถหยิบยืมได้ในขณะสอบชิงทุนการศึกษา)

          - ยารักษาโรงประจำตัว

          - ของใช้ส่วนตัว เช่น ยาสีฟัน แปลงสีฟัน เป็นต้น

          - หลักฐานยืนยันตัวบุคคลสำหรับการลงทะเบียน เช่น บัตรประชาชน ใบขับขี หรือบัตรประจำตัวนักเรียน หลักฐานการชำระค่าสมัคร

หมายเหตุ:ผู้มีโรคประจำตัว หรือแพ้อาหาร ซึ่งต้องการอาหารพิเศษ ให้แจ้งทางค่าย ณ จุดลงทะเบียน

6. ห้องพัก มีค่าประกันกุญแจ 200 บาทต่อชุด (ได้คืนหลังคืนกุญแจในวันสุดท้าย) ห้องพักขนาด 2 คน และ 4 คน(แจ้งในวันค่าย)

7.ตารางเวลาทำกิจกรรมพอสังเขปมีดังนี้

วันที่ 1 (Medical Workshop & Anatomical Laboratory)

การแต่งกาย(กางเกงขายาวสามารถทำกิจกรรมได้สะดวก ไม่รัดรูป + เสื้อค่ายที่ได้จากจุดลงทะเบียน)

     - 08.00 น. ลงทะเบียน

     - 09.00 น. กิจกรรมรับน้อง

     - 12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

     - 12.45 น. รวม ณ ห้องประชุม เตรียมพร้อมแยกฐานทำกิจกรรม

     - 13.00 น. กิจกรรมฝึกปฏิบัติการทางการเเพทย์ (Medical Workshop) ช่วงที่ 1 ฐานละ 40 นาที

                                13.00 – 13.40 ฐานที่ 1

                                13.50 – 14.30 ฐานที่ 2

                                14.40 – 15.20 ฐานที่ 3

     - 15.20 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 นาที

     - 15.50 น. กิจกรรมฝึกปฏิบัติการทางการเเพทย์ (Medical Workshop) ช่วงที่ 2 ฐานละ 40 นาที

                               15.50 – 16.30 ฐานที่ 4

                               16.40 – 17.20 ฐานที่ 5

                               17.30 – 18.10 ฐานที่ 6

     - 18.10 น. พักรับประทานอาหารเย็น

     - 19.00 น. บรรณยาย กายวิภาคศาสตร์ และสรีรวิทยา (Anatomy and Physiology)

     - 20.00 น. แล็บปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ (Anatomical Laboratory)

     - 21.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2 (สรุปแนวข้อสอบรายวิชาเตรียมสอบแพทย์)

การแต่งกาย(เสื้อสุภาพสีดำ + กางเกงขายาวสุภาพ)

     - 06.00 น. รับประทานอาหารเช้า

     - 07.00 น. กิจกรรมสันทนาการ

     - 08.00 น. สรุปแนวข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์

     - 09.30 น. สรุปแนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ

     - 11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

     - 11.45 น. กิจกรรมสันทนาการ

     - 12.00 น. สรุปแนวข้อสอบ วิชาชีววิทยา

     - 13.30 น. สรุปแนวข้อสอบ วิชาเคมี

     - 15.00 น. สรุปแนวข้อสอบ วิชาฟิสิกส์

     - 16.30 น. รับประทานอาหารเย็น

     - 17.15 น. กิจกรรมสันทนาการ

     - 17.30 น. สรุปแนวข้อสอบ วิชาสังคมศึกษา

     - 19.00 น. สรุปแนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย

     - 20.30 น. กิจกรรม ดาว&เดือน ค่ายปั้นหมอ 2017

     - 21.50 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3 (สอบ มินิ กสพท. เพื่อประเมินผลและชิงทุนการศึกษารวม 1 ล้านบาท)

การแต่งกาย (ชุดนักเรียน หรือชุดสุภาพสำหรับนักเรียนนานาชาติ)

     - 06.00 น. รับประทานอาหารเช้า

     - 07.00 น. กิจกรรมสันทนาการ

     - 08.00 น. สรุปข้อสอบ วิชาเฉพาะแพทย์ (จริยธรรม-คิดวิเคราะห์-เชื่อมโยง)

     - 10.00 น. พัก 30 นาที เตรียมพร้อมสอบชิงทุนการศึกษารวมกว่า 1 ล้านบาท

     - 10.30 น. ทดสอบ วิชาเฉพาะแพทย์(คิดน้ำหนัก 30%)

     - 11.30 น. ทดสอบ วิชาคณิศาสตร์(คิดน้ำหนัก 20%)

     - 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

     - 13.00 น. ทดสอบ วิชาวิทยาศาสตร์(คิดน้ำหนัก 40%)

     - 14.00 น. ทดสอบ วิชาภาษาอังกฤษ(คิดน้ำหนัก 20%)

     - 14.30 น. ทดสอบ วิชาสังคมศึกษา(คิดน้ำหนัก 10%)

     - 15.00 น. ทดสอบ วิชาภาษาไทย(คิดน้ำหนัก 10%)

     - 15.30 น. รับใบประกาศนียบัตร ณ จุดลงทะเบียน

8.ในช่วงกิจกรรมเลือกโควตาทางค่ายได้กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำสำหรับโควตามหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมกิจกรรมไว้คือ เกรดเฉลี่ยสะสม GPAX 2.00 (ยกเว้น แพทย์ ทันตะ เภสัช สัตวแพทย์ ซึ่งทาง กสพท.ได้สงวนสิทธิ์และการสอบไว้) แต่จะมีบางคณะที่ทางมหาลัยได้กำหนดเกณฑ์การรับสมัครเพิ่มเติมไว้ด้วย ซึ่งหลักเกณฑ์นี้จะมาจากคะแนนสอบ GAT PAT คะแนนสอบ 9 วิชาสามัญ คะแนน O-NET ความสามารถพิเศษหรือนักกิจกรรมต่างๆ ขึ้นอยู่กับตามที่มหาวิทยาลัยนั้นๆได้กำหนดขึ้นมาเพื่อประกอบการพิจารณา  และคณะ ที่เข้าร่วมกิจกรรมกับทางค่ายในวันค่าย โควตาจะสามารถใช้สิทธิ์ก็ต่อเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วเท่านั้น ในกรณีที่ยังไม่สำเร็จการศึกษาจะสามารถเก็บโควตาไว้ได้ ซึ่งจะต้องอยู่ในเงื่อนไขคือ จะต้องศึกษาเพื่อให้เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 และจะต้องทำตามเงื่อนไขของมหาลัยที่ได้เลือกไว้ตลอดจนสำเร็จการศึกษา หากไม่ปฏิบัติตามโควตาที่ได้เลือกไว้จะถือเป็นโมฆะทันที

 

 

 

บริษัท พรีเทสท์ (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นองค์กรเอกชนด้านการศึกษาแนวใหม่ จัดบริการทางการศึกษาครบวงจรแนะแนวการศึกษาทุกระดับ ติวสอบ อบรมสัมนาทางวิชาการ เวิร์กชอป แล็บปฏิบัติการเฉพาะทาง ค่ายเพื่อการศึกษา มหกรรมทางวิชาการระดับประเทศ หนึ่งเดียวด้านการบริการทางวิชาการที่เป็นเลิศอับดับ 1 ของไทย ที่มีผู้เข้าร่วมมาก ที่สุดในประเทศ
 
องค์กรของเราได้ริเริ่มโครงการต่างๆ ในพื้นที่ภาคใต้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 โดยคุณจิรวิวัฒน์ ดำนุ่น ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้ง สถาบันทางวิชาการ เจ พลัส ติวเตอร์ ได้จัดโครงการในรูปแบบของกิจกรรมติวทางวิชาการ ตั้งแต่ระดับชั้นประถม ศึกษาไปจนถึงระดับอุดมศึกษา เพื่อปรับพื้นฐานทางการเรียน เตรียมสอบเข้าสู่ระดับชั้นต่างๆ จนเป็นที่ยอมรับอย่าง กว้างขวาง จึงได้พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมไปสู่การจัดมหกรรมติวทางวิชาการระดับภูมิภาค ซึ่งได้รับการตอบรับ อย่างดีเยี่ยมจากนักเรียน ผู้ปกครอง องค์กรในส่วนของภาครัฐ และเอกชน

ต่อมาในปี พ.ศ.2557 ได้รับมอบหมายให้ เป็นผู้จัดกิจกรรมทางวิชาการเพื่อเสริมความรู้แก่เยาวชนในพื้นที่ภาคใต้ โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ราชอาณาจักร (กอ.รมน.) โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกว่า 3,000 คน รวมทั้งได้รับความไว้วางใจจากทางคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้เป็นผู้ดูแลโครงการปรับพื้นฐานทางวิชาการสำหรับนักศึกษาแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่1 และโครงการบ่มเพาะนักเรียนระดับชั้น ม.6 เพื่อมุ่งหวังให้เข้าศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รวมทั้งโครงการต่างๆ อีกมากมายที่ได้รับความไว้วางใจด้วยดีเสมอมา

ต่อมาได้มีการริเริ่มและพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ขึ้นมามากมาย อาทิ โครงการเพชรนครินทร์ ซึ่งเป็นค่ายแนะแนวทาง วิชาการในรูปแบบใหม่ พร้อมทั้งการจำลองสนามสอบเข้าสู่มหาวิทยาลัย โดยในครั้งนั้นมีนักเรียนจากทั่วภาคใต้ให้ ความสนใจเข้าร่วมกว่า 6,500 คน ซึ่งถือเป็นมหกรรมที่ใหญ่ในภูมิภาค และที่สุดในประเทศ ณ ขณะนั้น

ปี พ.ศ.2558 ทางสถาบันได้จดทะเบียนเป็นบริษัทเอกชน เป็นผู้ให้บริการทางวิชาการในรูปแบบค่ายสัมนา ปฏิบัติการ วิชาชีพเฉพาะทางในสายอาชีพต่างๆ สำหรับนักเรียน และมหกรรมทางวิชาการระดับประเทศ ซึ่งได้รับการตอบรับ อย่างดีเยี่ยมจากนักเรียนและผู้ปกครองในทุกภูมิภาค จนได้มีการขยายการจัดกิจกรรมไปทั้ง 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ

ปัจจุบัน บริษัท พรีเทสท์ (ไทยแลนด์) จำกัด มีโครงการขนาดใหญ่ที่น่าสนใจมากมาย อาทิ ค่ายปั้นหมอ 4 ภาค ค่ายตามติดพิชิตแพทย์ ค่ายหมอยา ค่ายแสงเทียน ค่ายเพชรนครินทร์ ค่ายบอร์นทูบี ที่มีนักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมมาแล้วกว่า 1 แสนคน รวมทั้งกิจกรรมสาธารณะ ประโยชน์เพื่อสังคมอีกมากมาย โดยเรามีเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะทางวิชาการแก่เยาวชนไทย อีกทั้งเป็น อีกหนึ่งองค์กรที่ช่วยผลักดันให้เกิดการพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืนตลอดไป
ผู้นำทางด้านการจัดบริการทางศึกษาครบวงจร หนึ่งเดียวทางวิชาการ
เพื่อความเป็นเลิศสู่สากล
- มองเห็นศักยภาพและโอกาสของเยาวชน สร้างผลงานที่จุดกระแสและสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการศึกษาไทย
- มีวิสัยทัศน์ก้าวล้ำคู่แข่งทั้งด้านการสร้างสรรค์และการบริการ
- มีการประสานงานกับทุกภาคส่วนอย่างเป็นบูรณาการ
- มีเป้าหมายชัดเจน ที่สามารถวัดผลทางสถิติได้และนำมาต่อยอดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ได้ไม่รู้จบ
เป็นบริษัทชั้นนำทางด้านการศึกษา
และเป็นผู้บริการทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดับสากล
ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา เราไม่เคยหยุดยั้งต่อการพัฒนาการให้บริการงานทางด้านการศึกษา อีกทั้งพยายามที่จะสรรสร้างรูปแบบการให้บริการใหม่ๆ และทันต่อยุคสมัยอยู่เสมอ โดยมีเป้าวัตถุประสงค์หลักเพียงอย่างเดียวเท่านั้น คือ มุ่งหวังให้เยาวชนทุกคนในประเทศชาติได้รับการพัฒนาและต่อยอดในทางที่เหมาะสมอย่างเท่าเทียม

สิ่งสำคัญสิ่งแรกเลย คือ เขาจะต้องรู้จักตัวตนของตนเอง ว่าเขาถนัดอะไร ชองสิ่งไหน มีความฝันหรือเป้าหมายไปในทิศทางใด เพื่อให้เขาสามารถเดินตามความฝันของเขาได้อย่างถูกทาง โดยการให้เขาได้ทดลองเรียนรู้ ได้สัมผัสกับประสบการณ์จริง ได้รับคำแนะนำจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางโดยตรง แล้วเขาก็จะสามารถรับรู้ได้ว่า สิ่งไหนคือตัวตนที่แท้จริงของเขา

อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญ คือ แรงบันดาลใจเพื่อจุดประกายฝัน เราควรที่จะหาแรงบันดาลใจจากสิ่งรอบข้างให้กับตัวเราเอง รวมทั้งครอบครัวควรให้การสนับสนุนบุตรหลานของท่านตามความชอบและความถนัดที่แท้จริง ไม่ควรยัดเยียดสิ่งที่เราต้องการให้กับเขามากจนเกินไป เพราะเขาจะทำไปโดยขาดแรงบันดาลใจและความรักต่อสิ่งนั้นอย่างแท้จริง ยากต่อการประสบความสำเร็จในอนาคตของชีวิตได้
จิรวิวัฒน์ ดำนุ่น

 

 

  

 

 

 

ประธานกรรมการผู้จัดการ

พี่เจษฎ์
คุณเจษฎ์ จิรวิวัฒน์
ผู้อำนวยการกองวิชาการและสารนิเทศ
"การทำนายอนาคตที่ดีที่สุด คือการสร้างมันขึ้นมา"

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ดร.ธีระพงศ์ บุศรากูล
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.) Doctor of Philosophy (Ph.D.)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
"ทุกชีวิตมีคุณค่าในตัวเอง"

รองผู้จัดการ

พี่ปาล์ม
คุณปรมินทร์ จ่าทอง
รองผู้จัดการ และรักษาการหัวหน้าฝ่ายสารสนเทศและระบบ
"สมัครค่ายก่อนได้เปรียบ"

ฝ่ายติดตามและประเมินผล

พี่เตย
คุณธนิดา พลเยี่ยม
หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล
"The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams."
พี่พิมมี่
คุณพิมพ์ชนก พิทักษ์ธรรมคุณ
รองหัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล
"แบบ ดีกว่า บอก"
พี่ป็อป
คุณธิดาวรรณ ถาวรจิตต์
ฝ่ายติดตามและประเมินผล
"อุปสรรค..สอนให้อดทน ความยากจน..สอนให้พยายาม"
พี่ปอ
คุณอภิพันธ์ หมั่นเขตรวิทย์
ฝ่ายติดตามและประเมินผล
"อ่อนโยน แต่ไม่อ่อนแอ"

ฝ่ายประสานงานและกิจกรรมพิเศษ

พี่ปุ้มปุ้ย
คุณวลัย อรุโณทัย
รองหัวหน้าฝ่ายประสานงานและกิจกรรมพิเศษ
"คนโง่ย่อมตกเป็นเหยื่อของคนฉลาด เเละคนฉลาดย่อมตกเป็นเหยื่อของคนแกล้งโง่"

ฝ่ายกราฟฟิค&มัลติมีเดีย

พี่นอร์ธ
คุณนัฐพงศ์ แก้วแสงสุข
ฝ่ายกราฟฟิค&มัลติมีเดีย
"ทุกบทเรียนมีราคา แพงบ้างถูกบ้างคละเคล้ากันไป แต่เหนือกว่าสิ่งอื่นใดที่ได้มา คือประสบการณ์ที่มีค่าไว้เตือนตน"

ฝ่ายสื่อสารสนเทศและโฆษณา

พี่นัท
คุณณัฐพล วงศ์ทอง
ฝ่ายสื่อสารสนเทศและโฆษณา
"ให้ประสบการณ์สอนคน ให้ความเป็นตัวตนสอนเรา"

ฝ่ายสื่อสารสนเทศโซเชียลออนไลน์

พี่อิน
คุณณัฐนนท์ วังปรีชา
ฝ่ายสื่อสารสนเทศโซเชียลออนไลน์
"ความหวังที่ไม่มีความเพียร ก็จะเป็นแค่ความสิ้นหวัง มาร่วมโครงการเข้าค่ายกันเถอะครับ"

--------------- อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล ---------------