• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
Social
เกี่ยวกับเรา

ประธานกรรมการผู้จัดการ

พี่เจษฎ์
คุณเจษฎ์ จิรวิวัฒน์
ผู้อำนวยการกองวิชาการและสารนิเทศ
"การทำนายอนาคตที่ดีที่สุด คือการสร้างมันขึ้นมา"

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ดร.ธีระพงศ์ บุศรากูล
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.) Doctor of Philosophy (Ph.D.)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
"ทุกชีวิตมีคุณค่าในตัวเอง"

รองผู้จัดการ

พี่ปาล์ม
คุณปรมินทร์ จ่าทอง
รองผู้จัดการ และรักษาการหัวหน้าฝ่ายสารสนเทศและระบบ
"สมัครค่ายก่อนได้เปรียบ"

ฝ่ายติดตามและประเมินผล

พี่เตย
คุณธนิดา พลเยี่ยม
หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล
"The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams."
พี่พิมมี่
คุณพิมพ์ชนก พิทักษ์ธรรมคุณ
รองหัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล
"แบบ ดีกว่า บอก"
พี่ป็อป
คุณธิดาวรรณ ถาวรจิตต์
ฝ่ายติดตามและประเมินผล
"อุปสรรค..สอนให้อดทน ความยากจน..สอนให้พยายาม"
พี่ปอ
คุณอภิพันธ์ หมั่นเขตรวิทย์
ฝ่ายติดตามและประเมินผล
"อ่อนโยน แต่ไม่อ่อนแอ"

ฝ่ายประสานงานและกิจกรรมพิเศษ

พี่ปุ้มปุ้ย
คุณวลัย อรุโณทัย
รองหัวหน้าฝ่ายประสานงานและกิจกรรมพิเศษ
"คนโง่ย่อมตกเป็นเหยื่อของคนฉลาด เเละคนฉลาดย่อมตกเป็นเหยื่อของคนแกล้งโง่"

ฝ่ายกราฟฟิค&มัลติมีเดีย

พี่นอร์ธ
คุณนัฐพงศ์ แก้วแสงสุข
ฝ่ายกราฟฟิค&มัลติมีเดีย
"ทุกบทเรียนมีราคา แพงบ้างถูกบ้างคละเคล้ากันไป แต่เหนือกว่าสิ่งอื่นใดที่ได้มา คือประสบการณ์ที่มีค่าไว้เตือนตน"

ฝ่ายสื่อสารสนเทศและโฆษณา

พี่นัท
คุณณัฐพล วงศ์ทอง
ฝ่ายสื่อสารสนเทศและโฆษณา
"ให้ประสบการณ์สอนคน ให้ความเป็นตัวตนสอนเรา"

ฝ่ายสื่อสารสนเทศโซเชียลออนไลน์

พี่อิน
คุณณัฐนนท์ วังปรีชา
ฝ่ายสื่อสารสนเทศโซเชียลออนไลน์
"ความหวังที่ไม่มีความเพียร ก็จะเป็นแค่ความสิ้นหวัง มาร่วมโครงการเข้าค่ายกันเถอะครับ"

--------------- อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล ---------------

--------------- อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล ---------------

--------------- อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล ---------------