X
  • ปรับขนาด
    ตัวอักษร
Social
ความเคลื่อนไหวล่าสุด

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Pre-Test (Thailand)
องค์กรที่จัดบริการทางการศึกษาเพื่อคนรุ่นใหม่ อันดับ 1 ของเมืองไทย ที่มีผู้เข้าร่วมมากที่สุด
ข่าวสาร และกิจกรรม
News&Event
โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา โดยวิธีพิเศษ โครงการตั้งใจดีมีที่เรียน วิทยาเขต สุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2561
การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 แบบโควตา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม (หลักสูตรนานา...

----------ไม่มีข้อมูล----------

โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา โดยวิธีพิเศษ โครงการตั้งใจดีมีที่เรียน วิทยาเขต สุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2561
การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 แบบโควตา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม (หลักสูตรนานา...
สทศ.รับสมัครโอเน็ตรอบเหตุสุดวิสัย สทศ.เปิดยื่นใบสมัครสอบโอเน็ต เด็กป.6 และ ม. 3 รอบพิเศษกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย ประจำปีการศึกษา 2559 ตั...
ประจำวันพุธที่ 31 สิงหาคม จำนวน 7 รางวัล . ให้น้องที่มีชื่อดังนี้ ติดต่อกลับมาใน Inbox ภายใน 3 วัน (จนถึงวันที่ 3 กันยายน มิฉะนั้นจะถือว่า...
ปฏิทินกิจกรรม
โครงการที่น่าสนใจ
สัมผัส
ชีวิตการเรียนในคณะที่คุณสนใจ
เรียนรู้&ทดลอง
ปฏิบัติงานจริง
ค้นพบตัวเอง
สร้างแรงบันดาลใจ
เก็บเกี่ยว
ประสบการณ์จริง จากคนจริง ของจริง
SPECIAL SPEAKERS
วิทยากรพิเศษ